Majpex

Układanie Kostki Brukowej, Prace Ziemne i Drogowe

Banner strony firmowej Majpex

Menu:

Adres

Majpex s.c.

21-104 Niedźwiada
Niedźwiada-Kolonia 54a

tel. 81 851 20 43

kontakt@majpex.com
www.majpex.com

RODO

MAJPEX s.c. Handel- Usługi Niedźwiada 26.05.2018r
Małgorzata i Jerzy Pyła
Niedźwiada Kolonia 54A
21-104 Niedźwiada
NIP 714-100-08-79

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”) niniejszym wskazujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAJPEX s.c. Handel- Usługi Małgorzata i Jerzy Pyła, Niedźwiada Kolonia 54A, 21-104 Niedźwiada (dalej: Administrator); Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień, wystawianiem faktur. Dane te nie będą udostępniane innym osobom. Dodatkowo wskazujemy, iż posiadamy Pana/Pani dane w celu ewentualnego kontaktu z Panem/ Panią oraz w celu archiwizacji dokumentów
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podanie danych podczas zawierania umowy sprzedaży produktów/ usług firmy MAJPEX s.c.
 4. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, kontraktu z Panią/ Panem lub realizacji praw i obowiązków
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
  • przenoszenia danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
  • w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 6. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, realizacji praw i obowiązków oraz przez okres zgodny z wymogami przepisów prawa w tym zakresie
 7. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: MAJPEX s.c. Handel- Usługi Małgorzata i Jerzy Pyła ,21-104 Niedźwiada lub mailem na adres: majpex@poczta.onet.pl

Prace Ziemne, Układanie Kostki, Stabilizacje, Niwelacje Terenu
Lubartów, Niedźwiada, Parczew, Ostrów Lubelski, Tarło, Michów, Kamionka, Kock
Promenada Firlej